TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Huấn luyện chó

Phước Thành Farm huấn luyện chó dưới 8 tháng tuổi để tạo cho chúng 1 thể trạng , tinh thần tốt nhất , trước khi chuyển sang trung tâm huấn luyện chó bảo vệ Buôn Mê Thuộc .Trung tâm dạy tốt, chuyên huấn luyện dòng chó bảo vệ , IPO, RING, KNPV