HUẤN LUYỆN CHÓ

Những kỹ năng cơ bản

Các tính kỷ luật chung được sử dụng đối với chó nghiệp vụ

 

1. Kỹ năng quấn quýt với huần luyện viên


2. Phản ứng lại đối với tên riêng


3. Quen với những vật dụng như: vòng xích cổ, dây cương, đai lưng, rọ mồm


4. Chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi


5. Tiến về phía huấn luyện viên


6. Đi bên cạnh huấn luyện viên


7. Kỹ năng ngồi xuống


8. Đem vật về


9. Kỹ năng nằm xuống


10. Chuyển sang trạng thái đứng


11. Chuyển sang tư thế trườn


12. Vượt qua chướng ngại vật


13. Lên tiếng (sủa)


14. Ngừng những hành động ngoài ý muốn lại


15. Không nhận thức ăn do người lạ cho hoặc những thức ăn trông thấy ở mặt đất


16. Đi chậm lại


17. dạn dĩ trước tiếng súng, tiếng nổ, sự bùng cháy của pháo súng...


18. Nhảy xuống nước và bơi


19. Quen đi ô tô hoặc quen nghỉ trên lưng ngựa


20. Trở về chỗ cũ

 

 

+ Nội dung liên quan: