HUẤN LUYỆN CHÓ

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYÊN IPOWORKING 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN IPOWORKSHOP 

 

Chương trình huấn luyện IPOWORKSHOP có sự tham gia của Helper Mai Đức Huy để cùng 2 huấn luyện viên Phạm Doãn Hà và Trương Tấn Luật hướng dẩn cụ thể cho anh em từng thao tác trong huấn luyện cơ bản đến nâng cao. Cám ơn sự giúp đở của các anh để mọi người tiếp cận cách chơi bài bản và chuyên nghiệp sau này.

 

 

 

        

 

 

 

+ Nội dung liên quan: